Vuoden Leikki-kilpailussa jaetaan seuraavat palkinnot:
– Vuoden kaunein leikki,
– Vuoden kaunein Suomessa syntynyt leikki,
– Vuoden kaunein veteraani,
– Vuoden agility-leikki,
– Vuoden agility Junior,
– Vuoden TOKO-leikki,
– Vuoden Monitoimi-leikki (Stellan malja) ja
– Vuoden Leikki-junnu.

Vuoden kaunein leikki-palkinto jaetaan näyttelytulosten perusteella siten, että jokaisen koiran vuoden 6 parasta tulosta lasketaan mukaan.
Pistelaskutaulukon ja tarkemmat säännöt

Vuoden kaunein Suomessa syntynyt leikki -palkinto jaetaan Suomessa syntyneelle lakelandinterrierille, joka on parhaiten sijoittunut Vuoden kaunein leikki -kilpailussa.

Vuoden kaunein veteraani-palkinto jaetaan näyttelytulosten perusteella siten, että jokaisen veteraani-ikäisen koiran vuoden 6 parasta tulosta lasketaan mukaan. Vuoden kaunein veteraani-kilpailuun osallistuvat koirat eivät kilpaile Vuoden kaunein leikki-palkinnosta.
Pistelaskutaulukon ja tarkemmat säännöt

Vuoden agility-leikki -palkinto jaetaan agilitytulosten perusteella siten, että jokaisen koiran vuoden 5 parasta tulosta lasketaan mukaan.
Pistelaskutaulukko ja tarkemmat säännöt

Vuoden agility Junior -palkinto jaetaan 1-luokkalaiselle lakelandinterrierille, joka on pärjännyt parhaiten Vuoden agility-leikki-kilpailussa.

Vuoden TOKO-/ rally-toko-leikki-palkinto jaetaan vuoden TOKO- / rally-toko-tulosten perusteella.
Pistelaskutaulukko ja tarkemmat säännöt

Vuoden monitoimi-leikki eli Stellan Malja -palkinto jaetaan lakelandinterrierille, joka on kunnostautunut yhdellä tai useammalla harrastustoiminnan alueella. Näiksi alueiksi lasketaan näyttelyt, agility, tottelevaisuuskokeet, luolakokeet, pelastuskoiratoiminta, rally-toko, nosework ja koiratanssi.
Tarkemmat säännöt

Vuoden Leikki-junnu -palkinto jaetaan aktiiviselle juniorille. Juniorin tulee olla alle 18-vuotias ja aktiivinen oman lakelandinterrierin hoidossa ja sen kanssa harrastamisessa. Yhdistyksen johtokunta päättää vuosittain hakemusten perusteella, kuka on vuoden Leikki-junnu. HUOM! Palkinto siis jaetaan hakemusten perusteella!